Arvidssons Takstolar erhåller PEFC-certifiering

Vi vet att hållbarhet och kvalitet alltid går hand i hand och att framtidens välmående påverkas av våra handlingar idag. Att enbart arbeta med leverantörer som vårdar och förvaltar den norrländska skogen på ett ansvarsfullt sätt är en förutsättning för att det skogen erbjuder oss kan brukas idag, imorgon och en lång, lång tid framöver.

Därför är vi både glada – men framför allt väldigt stolta – över vår PEFC-certifiering. Ett kvitto på att vi faktiskt lever som vi talar, och levererar vad vi lovar.

  • För oss är det jätteskönt att få papper på det goda arbete vi alltid gjort. Nu kan vi tydligare visa våra kunder att vårt hållbarhetsarbete ger resultat. Då blir valet av en hållbar takstolsleverantör lika tydligt för våra kunder som det alltid varit för oss. Det gynnar den enskilda aktören, branschen och samhället i stort, säger Richard Arvidsson

Under våren har vi genomgått en revision, en form av besiktning, och genomgång av verksamheten. Fortsättningsvis sker en årlig granskning för att säkerställa att vi efterföljer kraven för certifieringen.

Det är viktigt att alltid våga utmana vår nuvarande produktionsprocess för att hitta en smartare och mer framtidssäker lösning. Vi märker hur hela branschen ställer om och skruvar åt för att skapa ett hållbart samhälle. För oss är det en självklarhet att vara med på resan och arbetet med att driva omställningen framåt.

Vad är PEFC?

PEFC – Program for Endorsement of Forest Certification – är ett certifieringssystem för alla intressenter som på något sätt är påverkade av skogsbruket. PEFC tar hänsyn till hela värdekedjan. Från planta till färdig produkt. Märkningen är ett kvitto på att den träbaserade produkten kommer från skog som brukas på ett hållbart sätt och tar hänsyn till både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Exempelvis genom att respektera natur- och kulturmiljöer i skogen och erbjuda en bra arbetsplats med schyssta anställningsförhållande för de anställda. Läs mer här https://pefc.se/.

Vill du veta mer om vår certifiering eller bara snacka olika takstolar i allmänhet? Slå oss en signal!