Bygga nytt tak: De 4 vanligaste modellerna och deras egenskaper

Går du i tankarna på att byta ut ditt tak? Eller ska du bygga ett helt nytt hus? En av de allra vanligaste funderingarna är vilket tak som passar bäst, och det finns mycket att tänka på utöver utseende och estetik. I den här artikeln har vi valt att fokusera på de fyra vanligaste takmodellerna, deras kännetecken och egenskaper – både ur ett kostnads- och kvalitetsperspektiv. Vi har även beskrivit vilken typ av takstolsmodell som går ihop till respektive tak.

Vilken takmodell ska jag välja?

När vi pratar om takmodell menar vi inte takplattor, tegel eller plåt – utan vi pratar om själva formen på taket. Det finns många olika alternativ att välja på och i Sverige kallas de allra vanligaste takmodellerna för sadeltak, mansardtak, valmat tak och pulpettak. De ser väldigt olika ut och har även särskilda praktiska fördelar.

Sadeltak

Sadeltaket (ibland kallat kroppåstak) anses vara den allra vanligaste takmodellen i Sverige och består av två sluttande takfall i lika vinkel som möts i taknocken. Sadeltaket är ett prisvärt alternativ samtidigt som det ger ditt hus ett klassiskt och tidlöst utseende. Fördelen med sadeltaket är att snö enkelt kan rasa ner av sig själv när det börjar töa. Därför är sadeltaket extra populärt i Sveriges norra delar, där snön faller ner ordentligt under vinterhalvåret.

För ett sadeltak rekommenderar vi på Arvidssons en upphöjd takstol.

Mansardtak

Mansardtak, också kallat brutet sadeltak, har sin historia från den franska arkitekturen och är vanligt förekommande på storslagna herrgårdar och äldre trähus. Takmodellen påminner mycket om ett sadeltak, men skiljer sig åt då långsidorna får en plötsligt brant sluttning. Det är även en något dyrare investering då komplexiteten i byggandet ökar. Att välja ett mansardtak passar dig som vill ha ett elegant tak och plats för en rymlig vindsvåning. Taket gör sig som bäst med tegel eller plåt som materialval. Modellen lämpar sig inte lika bra i klimat med mycket snö, då lutningen oftast inte är tillräcklig för att snön ska falla ner av sig själv.

För ett mansardtak behöver du passande nog just en mansardtakstol.

Valmat tak

Det valmade taket har sitt ursprung från Tyskland och kännetecknas av att det har takfall åt husets alla sidor. Det är ett dyrare modellval, men det ger huset ett stiligt och exklusivt utseende, särskilt om det kombineras med tegel- eller plåtplattor – men det går även bra att använda andra takbeklädnader. Modellens fördelar är att den är mer tålig för regn, vind och snö eftersom att angreppsytan minskar. Om du planerar att ha en rymlig övervåning eller vind bör du överväga ett annat alternativ då lutningarna på ett valmat tak minskar den användbara ytan.

För ett valmat tak behöver du en kombination av sadeltakstolar och pulpettakstolar, kontakta oss här.

Pulpettak

Ett pulpettak är ett snedtak med ett enda takfall och är vanligt förekommande på moderna villor, funkishus, och långa byggnader. Det går även att nyttja två pulpettak som ställs mot varandra, men i olika höjd, för att ge huset en riktigt unik designerkänsla. Eftersom ett pulpettak ofta har låg lutning brukar papp vara det mest förekommande materialvalet.

För ett pulpettak behöver du en pulpettakstol, något som vi självklart erbjuder.