STAK besökte MiTeks anläggning i Tranås

Svenska Takstolsföreningen (STAK) är ett organ som verkar för att främja branschens gemensamma kunskap, kvalitet och fortsatta utveckling. Medlemmarnas målsättning är att Sverige ska bli det ledande landet inom takstolsproduktion. Varje år träffas landets producenter, däribland Arvidssons, för att diskutera aktuella branschfrågor.

– Det är alltid trevligt att få träffa sina branschkollegor och tillsammans hantera de mest aktuella ämnena. Det här årsmötet fick av naturliga skäl ett extra fokus på de turbulenta tider som vi alla upplever, med en pandemi och ett pågående krig i Europa, säger Richard Arvidsson, säljare och konstruktör på Arvidssons Takstolar.

I samband med årsmötet 2022 besökte medlemmarna MiTeks produktionsanläggning i Tranås. Från den nybyggda anläggningen tillverkar och distribuerar företaget spikplåt åt den nordiska marknaden.

– Genom STAK har vi gjort ett studiebesök varje år, både till anläggningar inom och utanför Sverige. Det var väldigt inspirerande att få komma till MiTeks nybyggda fabrik och se hur de arbetat med att optimera sina logistikflöden och själva arbetsmiljön.

Arvidssons Takstolar har varit medlem i STAK sedan 2011. Richard Arvidsson har suttit i styrelsen sedan 2017 och vid det senaste årsmötet gick hans uppdrag på omval för ännu ett år.