Vad är snözoner och hur påverkar de min konstruktion?

Snözoner för tak är ett sätt att dela in Sverige geografiskt i områden där det förväntas falla olika mängder snö under en vinter. De kan också kallas snöbelastningszoner. Det finns totalt åtta snözoner i Sverige, och du kan se på kartan nedan ungefär vart gränserna mellan dem går. Exakta siffror för varje ort hittar du på Boverket.

Syftet med snözoner är att ge ett ungefärligt mått på den förväntade snömängden för att underlätta planering och konstruktion av byggnader och deras tak. Både vid privata byggnationer och för företag som bygger dagligen är det något du behöver ta hänsyn till. Snömängden utgör ofta den absolut största delen av vikten som ett tak behöver klara, tillsammans med yttertakets egentyngd.

Ju större snömängd desto kraftigare typ av takstol behöver ett hus, vilket innebär att mer material går åt och kostnaden blir högre. Det är i grunden en enkel beräkning som vi som ritar upp huskonstruktioner gör åt dig.

Det finns några saker att tänka på:

  1. Rätt ort för snözoner. Många orter i Sverige heter samma sak. Se till att ditt fritidshus i Storberget faktiskt blir konstruerat för Storberget (Arvidsjaur), och inte Storberget (Fagersta).
  2. Tillbyggnad eller utbyggnad och snözoner. Ofta får vi beställningar på väldigt små takytor, som vi till slut förstår är tillbyggnader till en befintlig byggnad. Här kan snömängden bli svårberäknelig, då snö från högre tak kan samlas på lägre tak bredvid. Se till att ge och få så mycket information du kan om omgivningen runt taket när du planerar tak!
  3. Vind och snözoner. Vissa områden är utsatta för både hård vind och snö. Drivbildning kan ge betydligt större snömängd än vad snözonerna visar på.

Nu vet du lite mer om vad snözoner egentligen är, och när och hur du behöver tänka på dem! Fortfarande fundersam? Hör av dig så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar för att säkerställa Sveriges smartaste takstolar – oavsett snömängd!