A-takstol – en takstol för stora husbyggen

A-takstol har fått sitt namn efter sitt A-liknande utseende. Den används ofta vid byggnationer av större hus där rymd och högt i tak är att föredra.

A-takstolens form och konstruktion

En A-takstol är en slags fackverkstakstol som har sin underram uppskjuten för att tar ner sin last på överramen. Detta kräver i regel att överramen behöver vara bredare där lasten går ner.

Användningsområden för A-takstol

Vissa takkonstruktioner kräver speciallösningar. Väljer man att bygga med exempelvis sadeltak (klassiskt yttertak med två obrutna takfall, sammanslutna i taknocken, som sluttar åt varsitt håll) rekommenderas en A-takstol eller upphöjd A-takstol.

Tips för dig som är intresserad av A-takstol

En sammansatt balk av typ fackverksbalk är bra att använda när massivt virke inte räcker till. Limträ-balk (för bärande balk i träkonstruktioner eller del av takstolar) är också ett alternativ. Behöver man tänka på ekonomin kan man placera mellanstöd i nock eller på den upphöjda underarmen. Den upphöjda A-takstolen passar bra just med en sammansatt balk eller en limträ-balk som överram – om man vill undvika större påfrestningar när man exempelvis väljer ett sadeltak med uppflyttad underram.

Varför du ska välja en A-takstol

  • A-takstolen ger ännu högre takhöjd och mer rymd
  • A-takstolen ger utrymme för en rymlig vindsvåning
  • Om du bygger ett större hus är A-takstolen ett bra val
  • A-takstolen kan användas med sammansatt balk och limträbalk

Kontakta oss för A-takstol

På Arvidssons har vi lång erfarenhet av att rita, konstruera och leverera A-takstolar. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt takstol.