Fackverksbalk – en öppen och stabil takstol

En fackverksbalk är en stabil lösning med hög bärförmåga. Tack vare en öppen konstruktion är det enkel att dra installationer som rör och ledningar.

Fackverksbalkens form och konstruktion

Det traditionella fackverket kan inte byggas ut i de låga delarna och har därför ramstänger som oftast är anslutna med kilar. Tänk på att nedböjningen ofta blir dimensionerande p.g.a. låg konstruktionshöjd och att en lägre höjd än 400 mm över upplaget är svårt att klara. Ofta krävs 400 – 500 mm eller högre beroende på spännvidd. Krävs mer utrymme för kanaler i takstolen ger fackverksbalken en begränsad placering – mellanstöd på virkesdimensionerna är väldigt fördelaktigt med denna typ av takstol.

Fackverksbalken och lämpliga spännvidder

Raka fackverksbalkar nyttjas i regel för spännvidder mellan 1-15 meter. Höjden skrivs till ungefär en tiondel av själva spännvidden. Placeringen sker på 1,2 meter i mindre byggnader.

Användningsområden för fackverksbalk

Fackverksbalkar lämpar sig bäst för lättare tak med måttliga avstånd, exempelvis bjälklag. Den passar också bra när massivt virke inte räcker till.

Varför du ska välja en Fackverksbalk

  • Fackverksbalk ger en låg höjd och lutning på takstolen
  • Med fackverksbalken får du en öppen konstruktion med hög bärighet
  • Fackverksbalken är enkel att anpassa efter behov
  • Fackverksbalken är prisvärd och tidsbesparande

Kontakta oss för Fackverksbalk

På Arvidssons har vi lång erfarenhet av att rita, konstruera och leverera Fackverksbalkar. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt takstol.