Vi lär oss mer varje dag, men extra mycket just idag

I början av februari åkte våra konstruktörer till Skellefteå för en två dagars vidareutbildning i konstruktionsprogrammet Pamir. Det kombinerar CAD, planer och beräkningar med fullständig dimensionering enligt EK5 och de aktuella normerna. Utbildningen hölls av företaget CSCE som är leverantör av Pamir.

  • Pamir passar oss perfekt. Verktyget har allt vi behöver för att kunna rita och presentera unika takstolar för våra kunder. I och med den här utbildningen höjer vi det interna kunnandet om Pamir vilket gör att vi kan arbeta effektivare med att ta fram rätt takstolar för våra kunder, säger konstruktören Richard Arvidsson.

Att hålla sig ajour och arbeta med stöd av modern teknik är en viktig del av Arvidssons Takstolar. 

  • Vi är måna om att hela tiden uppdatera vår kunskap och vårt arbetssätt för att på bästa sätt möta kunden, oavsett om det gäller byggnadsregler eller tekniska hjälpmedel. Den här utbildningen är en del av den fortlöpande kompetensutvecklingen som sker inom företaget, avslutar Richard Arvidsson.